Tigist Kassahun

Debevoise & Plimpton / UNITED STATES


3

analized transaction

1350 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

14

analized transaction

13950 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier