Raffaele Montenero Turco

White & Case / UNITED STATES


2

analized transaction

500 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

4

analized transaction

1600 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier