Thais Lorenzi Ambrosano

Pinheiro Neto / BRAZIL


11

analized transaction

1665 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

39

analized transaction

6460 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier