Thais Lorenzi Ambrosano

Pinheiro Neto / BRAZIL


16

analized transaction

2815 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

23

analized transaction

3470 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier