Thais Lorenzi Ambrosano

Pinheiro Neto / BRAZIL


16

analized transaction

2215 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

25

analized transaction

4170 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier