Thais Lorenzi Ambrosano

Pinheiro Neto / BRAZIL


22

analized transaction

3105 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

31

analized transaction

5060 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier