Thais Lorenzi Ambrosano

Pinheiro Neto / BRAZIL


19

analized transaction

2840 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

28

analized transaction

4795 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier