Adriana Pallis

Machado Meyer Advogados / BRAZIL


3

analized transaction

1065 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

9

analized transaction

7525 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier